Bundžas saspiešana ar vakūmu

Vēl viens ļoti interesants eksperiments ir tāds, kur kāda bundža tiek saspiesta ar atmosfēras spiedienu un tas notiek ar tādu, kā sprādzienu tikai šis sprādziens tiek nevis spiests uz āru bet gan uz iekšu, tāpēc to sauc par sabrukumu, jeb sprādziena pretējo darbību.

Būtībā šis eksperiments parāda to, cik liels mums šeit uz zemes tomēr ir šis atmosferas spiediens, un, cik stipri tas spiež uz katru mūsu ķermeņa daļu, kas tad arī ir redzams tad, kad bundžā tiek izveidots gandrīz vai vakūms.

Pats eksperiments notiek tā, ka tukšā alumīnija bundžā ir jāielej nedaudz ūdens un tad tas ir jāuzkarsē līdz temperatūrai, kad tas sāk tvaikot. Ar šo tvaikošanu ūdens pārvēršas gāzē un tādā veidā izspiež visu gaisu no bundžas, ko tad arī mēs izmantosim lai izveidotu šo eksperimentu. Kad ūdens ir sācis vārīties un pa bundžas dzeramo atveri ārā nāk tvaiks, tad bundžu ar knaiblēm vai plīts cimdiem vajadzētu noņemt no uguns un ātri apgriežot otrādāk ielikt aukstā ūdenī. Tiklīdz, kā bundžas gals būs noslēgts ar ūdeni, tā uzreiz tiks saspiesta, jo ūdens tvaiki pēkšņi tiks pārvērsti atpakaļ šķidrā stāvoklī un no āra spiediens būs daudz lielāks nekā no iekšas un tāpēc arī notiks šis bundžas sabrukums. Eksperimentā tiek parādīts, kā ūdenim pārejot no šķidrā uz gāzveida stāvokli tas aizņem daudz vairāk vietas, jo ūdens atomi sāk daudz aktīvāk kustēties un tāpēc ir iespējams izveidot tieši tādu pašu spiedienu, kā to dara gaiss tikai ar daudz mazāk atomiem. Bet kad šie atomi tiek ātri atdzesēti, tad tie aizņem daudz mazāk vietas un ārējais spiediens ir daudz lielāks nekā iekšējais, kāpēc tad arī šī bundža saplok, jeb saplacinās.

Interesanti ir šo eksperimentu darīt arī ar daudz lielākām mucām, kurām ir iespējams noslēgt vienu galu. Šādā mucā ir jāielec aptuveni divu centimetru biezumā no apakšas ūdens un muca arī jāuzkarsē, kas radīs tieši to pašu efektu, ko mazajai bundžai. Kad pa mucas aizskrūvējamo galu sāk nākt ārā tvaiki to vajadzētu ātri aizskrūvēt un arī ievietot kādā aukstā ūdenī. Bet tāpēc, ka šī muca ir daudz spēcīgāka nekā mazā dzēriena bundža, tās implozija, jeb sabrukums notiks pēc ilgāka laika un iespējams tev vajadzēs pat to apsmidzināt ar aukstu ūdeni no šļūtenes. Bet, kad iekšējais spiediens būs pietiekoši samazinājies tad muca vienā sprādzienveidīgā darbībā pēkšņi tavā acu priekšā sabruks.

Šis arī ir ļoti labs eksperiments, ko parādīt bērniem, kad viņiem tiek mācīts par atmosfēru un atmosfēras spiedienu un noteikti, ka reizē ar šo eksperimentu vajadzētu arī izstāstīt, ka atmosfēras spiediens jūras līmenī ir aptuveni 14 , ko var bieži salīdzināt ar gumijas riepām, kurās netiek laists vairāk kā 3 atmosfēru spiediens, jo pretējā gadījumā tās pārāk izplešas.